Initial (Den Haag) levert voor 2 ton sanitaire voorzieningen aan Gilde Opleidingen

Omschrijving aanbesteding:
De doelstelling van de aan te besteden opdracht is het bereiken van een nieuwe overeenkomst met één partij voor de levering van sanitaire voorzieningen, ten behoeve van 12 locaties van ROC Gilde Opleidingen.

De opdracht kent een waarde van 200.000 euro. Over tijdsduur van overeenkomst werd niets bekend gemaakt.

Gunningscriteria waren kwaliteit (50%) en prijs (50%).
Het kwaliteitscriterium was opgesplitst in:
serviceverlening (15%), voorstel droogmogelijkheden (5%), mmschrijving MVO (5%), beschrijving van een vergelijkbaar traject & projectaanpak van deze opdracht (10%) en proefopstelling (15%)