InkoopcentrumZuid u.a.: Realisatie en onderhoud/exploitatie zintuigenpark De Ijzeren Man te Weert

InkoopcentrumZuid u.a. uit Echt heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het realiseren en onderhouden/exploiteren van het zintuigenpark De IJzeren Man te Weert.

Meer informatie vind je hier