Integra LS (Zaventem/België) levert twee ultrasone chirurgische aspiratorsystemen aan azM

Korte beschrijving van de aanbesteding
Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, was voornemens om de levering van drie ultrasone chirurgische aspiratorsystemen, waarvan twee aankoop, incl. bijbehorende ge-, verbruiksartikelen en onderhoud aan te besteden. Vanwege de technische levensduur bedroeg de beoogde contractduur zeven jaar plus de mogelijkheid tot het lichten van driemaal een optiejaar.

Integra LS was de enige inschrijver. Gunning vond plaats op basis van gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.