Intergarde mag wederom Bonnefantenmuseum Maastricht beveiligen

De beveiliger met hoofdkantoor in Maastricht won het aanbestedingstraject waarin prijs en kwaliteit de gunningscriteria waren.

Het gaat hierbij om een overeenkomst van 2 jaar met 2 optionele verlengingen van 1 jaar, waarbij Intergarde totaalbeveiliger is van het pand, de kunstvoorwerpen en bezoekers en medewerkers. Centralisten, beveiligers en receptionisten zorgen permanent voor de veiligheid van bezoekers en personeel, maar in het bijzonder waarborgen zij het behoud van de kunstvoorwerpen. Daarnaast worden zowel alarmverificatie van camerabeelden op afstand als alarmopvolging ingezet.

Het beoordelingsteam omschreef de gunning als volgt:
Het adviesdocument van Intergarde valt in positieve zin op, omdat zij zich nadrukkelijk uitspreekt over de beveiligingsaspecten in het Bonnefantenmuseum en daarmee zelfs kritisch is naar de eigen huidige werkwijze bij het Bonnefantenmuseum.” Daarnaast werd het document omschreven als zijnde gedurfd en pro-actief.