iPM Partners (Someren) gaat kwaliteitscultuur onderwijsteams Gilde Opleidingen bevorderen

iPM Partners uit Someren heeft de aanbesteding ‘Team kwaliteitsborging onderwijs’ van Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Gilde Opleidingen uit Roermond gewonnen. In totaal schreven vier bedrijven in op de opdracht. Vereiste is dat het project op 31-12-2018 dient te zijn afgerond. Wel zal er een raamovereenkomst afgesloten worden voor twee jaar en een eventueel optiejaar. Voor 2019 is echter geen budget beschikbaar gesteld en conformeert de aanbestedende dienst zich niet aan een afnameverplichting. De focus op een afgerond geheel dient dat ook gericht te zijn op 2018.

De totale waarde van de aanbesteding is 200.000 euro.

De opdracht voor ‘Team kwaliteitsborging onderwijs’ wordt als volgt beschreven:
Het basiselement van de opdracht is het bevorderen van een kwaliteitscultuur bij de onderwijsteams. Daarbij gaat het om een vanzelfsprekende, gezamenlijke en voornamelijk impliciete methode waarbij een onderwijsteam, continu streeft naar het leveren van kwalitatief goed onderwijs, de zogenoemde soft control. Speerpunt is het versterken van de kwaliteitscultuur volgens het onderzoekkader mbo 2017. In 2017 is invulling geven aan de ondersteuning voor de ‘hard control’ pdca cyclus.
Het aanbod wordt afgestemd op:
– Het lopende traject professionalisering medewerkers, ten aanzien van de hard control van de
teamkwaliteitsborging (de pdca-cyclus conform het bij Gilde Opleidingen gebruikelijke
kwaliteitszorgsysteem.)
– Strategievorming Gilde Opleidingen.
– Onderwijsteams met een verschillend niveau als het gaat om borging en professionalisering
pdca cycli, procesmatig werken en onderwijskwaliteit.
– Een maatwerk-aanbod op gebied van verbetermethodieken met als uiteindelijk doel het ontwikkelen van de kwaliteit van het onderwijs bij de onderwijsteams. Er is een onderscheid in teams onder de norm, gemiddeld en goed. Dit is vooralsnog een algemeen beeld.

Het professionaliseringstraject dient te leiden tot onderwijsteams die impliciet samenwerken aan het versterken van de kwaliteit van het onderwijs. Tevens moeten teammanagers, onderwijsgevend personeel en andere aanverwante functies een methodiek of werkwijze voor kwaliteitsverbetering kunnen omarmen en hier een stuk eigenaarschap in kunnen voelen zodat de dagelijkse werkzaamheden met het gecreƫerde enthousiasme een continue verbetering laat zien in de kwaliteit van het onderwijs.