Jacobs Social Connect Steijl levert Venlo procescoördinator bewonersondersteuning, 24 inschrijvers

Jacobs Social Connect uit Steijl heeft de opdracht nu gegund gekregen. Venlo selecteerde op kwaliteit van de dienstverlening.

Het uurtarief dat geoffreerd was is 75 euro per uur.

Jos Jacobs: (bron: website)

Mijn naam is Jos Jacobs, woon in Steyl (Limburg), en ik ben, reeds vele jaren, op diverse manieren geboeid en actief in samenlevingsvraagstukken. Met name de zwakke positie van kwetsbare mensen, de vaak onnodige bureaucratie, de hang naar controle en de hierdoor ontstane uitgeholde professionaliteit van werkers in het veld, zijn voor mij actuele thema’s.

Ik ben niet zo’n aanhanger van de ooit geïntroduceerde marktwerking in de zorg; in mijn optiek heeft deze weinig positieve invloed op het welzijn van onze samenleving en op de beoogde kostenreductie. Ergens in 2012 ben ik tot de conclusie gekomen dat mijn kwaliteiten, nóg beter dan voorheen, tot z’n recht komen, door ongebonden en op mijn “eigen benen” aan de slag te gaan. In 2013 resulteerde dat in mijn professioneel zelfstandig bestaan.
Ik denk het liefst in termen van mogelijkheden, niet van onmogelijkheden. Ik geloof vooral in samenwerken, minder in concurreren. Ik ben overtuigd van de waarde van je eigen kracht en dat van je directe omgeving. Sociale connectie zit ‘m niet zozeer in georganiseerde systemen, maar wel in wat mensen er samen zelf van maken.

Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen

Het hogere doel van bewonersondersteuning in Venlo is het ontstaan van vitale gemeenschappen in Venlose wijken en dorpen die gericht blijven op de gemeenschap. Bewonersondersteuning is gericht op gemeenschapsontwikkeling en stelt bewonersnetwerken en bewonersinitiatieven centraal (zoals dit ook is bij opbouwwerk en jongerenwerk).

De bewonersondersteuner biedt ondersteuning, faciliteert en biedt ruimte aan bewoners om invulling te geven aan gemeenschapsontwikkeling. Het speerpunt van de werkzaamheden ligt in de verbinding van informele netwerken en van inwoners rond hun ambities, ideeën en wensen. De bewonersondersteuner straalt vertrouwen uit dat bewoners talenten en capaciteiten hebben, elkaar inspireren en ondersteunen in het werken aan vitale gemeenschappen.

Opdracht procescoördinator BWO (maximaal ½ fte)

De procescoördinator werkt samen met de partners Stichtingen Wel.kom, Synthese en Assist en heeft hierin een onafhankelijke positie. De procescoördinator wordt door de gemeente aangestuurd en krijgt de volgende opdracht: Coördinatie van het werkproces – Stuur het team bewonersondersteuning (16,5 fte) procesmatig aan. – Zorg voor een goede verdeling van de werkers over de stadsdelen (goede mix van competenties). – Stuur op samenwerking binnen de teams en teambuilding. – Toets of de werkers voldoen aan het profiel, of in staat zijn zich te ontwikkelen binnen 1 jaar tot het gewenste profiel. – Stuur op het maken van keuzes en vertaling hiervan. Inhoudelijke sturing – Toets of het belang van inwoners steeds centraal staat in totale proces, en het belang van de organisaties ondergeschikt hieraan is. – Ziet erop toe dat de drie partners gelijkwaardige inbreng hebben (bij besluiten). Enerzijds of de partners openstaan voor elkaars gelijkwaardigheid, en anderzijds of de partners zelf ook een actieve inbreng hebben. – Levert een halfjaarlijkse rapportage over het project BWO op.