Johnson & Johnson Medical levert voor 4 miljoen euro aan knie- en heupprotheses aan azM

Gunningskriteria waren kwaliteit (70%) en prijs (30%). De totale waarde van de aanbesteding is 4.013.719 euro.

Korte beschrijving aanbesteding:
Het azM was voornemens om de levering van knie- en heupprotheses aan te besteden:

– ShapeMatch of gelijkwaardig
– Navigatie
– Compleet portfolio knie- en heupprotheses
– Op basis van bruikleen en consignatie
– Participeren in ”Centre of Excellence”
– Totaal aantal operaties per jaar: ongeveer 180 knieën en 350 heupen, waarvan 60 heup revisies en 30 knie revisies
– Uitgebreide ondersteuning

De aanbesteding geschiedde volgens de onderhandelingsprocedure met aankondiging en bevatte BVP-achtige elementen (de onderhandelingsprocedure met aankondiging is een aanbestedingsprocedure met twee rondes, bestaande uit een selectiefase en een gunningsfase waarin partijen mogen onderhandelen) conform de Europese richtlijn voor overheidsopdrachten 2004/18/EG en de daaruit voortvloeiende “Aanbestedingswet 2012” van 1 november 2012.
Gunning vond plaats op basis van gunningcriterium ‘economisch meest voordelige inschrijving’.