Komende vijf jaar Douwe Egberts in academisch ziekenhuis Maastricht

In totaal schreven drie bedrijven in op de aanbesteding. Gunning vond plaats op basis van gunningscriterium economisch meest voordelige inschrijving op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding. Hoeveel de opdracht het Utrechts bedrijf oplevert werd niet bekend gemaakt.

Beschrijving aanbesteding
Het azM, tevens handelend onder de naam Maastricht UMC+, is voornemens om de levering van warme dranken automaten, het technisch onderhoud aan de automaten en de levering van ingrediënten (o.a. koffie) aan te besteden. Aanbestedende dienst poogt hiertoe een raamovereenkomst te sluiten met een ondernemer voor de duur van 5 jaar met twee keer één optiejaar.