Krinkels (Wouw) wint aanbesteding gemeente Stein van bijna 1 miljoen

Het Brabants bedrijf dat actief is op het gebied van groen, infra, water en sport heeft de aanbesteding gewonnen voor het afkoppelen kern Maasband. In totaal schreven vier bedrijven in op de aanbesteding van de gemeente Stein.

Gunningscriteria waren kwaliteit (55%) en prijs (45%). De totale opdracht kent een waarde van 956.000 euro.

De opdracht omvat de volgende werkzaamheden:
– het schonen van het terrein;

– het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;

– het verwijderen van banden, kantlagen en molgoten ca. 850 m1

– het verwijderen van bestratingen ca. 4.370 m2;

– het verwijderen van asfaltverhardingen ca. 80 m2;

– het verwijderen van funderingen ca. 6.250 m2

– het verwijderen van rioleringen en putten ca. 865 m1;

– het uitvoeren van grondwerken ca. 3.000 m3;

– het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden ca. 1.500 m1;

– het verwerken van funderingen ca. 6.000 m2;

– het aanbrengen van elementenverharding ca. 5.800 m2;

– het aanbrengen van asfaltverharding ca 15 m2;

– het aanbrengen van betonbanden, kantlagen en molgoten ca. 1.900 m1

– het aanplanten van groenvoorzieningen;

– het uitvoeren van bijkomende werken;

– het onderhouden van de werken.