Kuppens Infra (Budel) mag voor bijna 1,4 miljoen euro Laarveld fase 2 (Weert) bouwrijp maken

De waarde van de aanbesteding is 1.397.500 euro.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
– het schonen van het terrein;
– het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
– het verwijderen van banden, kantlagen en molgoten ca. 100 m1
– het verwijderen van bestratingen ca. 200 m2;
– het verwijderen van asfaltverhardingen ca. 2.000 m2;
– het verwijderen van funderingen ca. 2.400 m2
– het verwijderen van rioleringen en putten ca. 400 m1;
– het uitvoeren van een sanering ca. 3.800 m3
– het uitvoeren van grondwerken ca. 30.000 m3;
– het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van bemaling;
– het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden ca. 4.250 m1;
– het verwerken van funderingen ca. 23.000 m2;
– het aanbrengen van elementenverharding ca 300 m2;
– het aanbrengen van asfaltverharding (bouwweg) ca 11.000 m2;
– het aanbrengen van betonbanden, kantlagen en molgoten ca. 950 m1
– het uitvoeren van bijkomende werken;
– het onderhouden van de werken.