De straat het Bovenste Eind bij het centrum van Echt-Susteren gaat volledig op de schop. Zowel bovengronds als ondergronds wordt de infrastructuur binnenkort onderhanden genomen. Het gaat onder meer om het openbreken van het asfalt, het vernieuwen en verbeteren van de riolering, groenaanplant en diverse grondwerkzaamheden. Om dit grote project te realiseren had de gemeente Echt-Susteren een aanbesteding uitgeschreven.

In totaal hebben vijftien bedrijven ingeschreven op die aanbesteding voor deze civieltechnische klus. Uiteindelijk werd deze opdracht door de gemeente Echt-Susteren gegund aan Wegenbouw Kurvers in Heerlen. Wegenbouw Kurvers is gespecialiseerd in rioleringswerken, asfaltwerken, straatwerken, dorps- en stadsvernieuwingen en de aanleg van parken en buffers. Er werken meer dan zestig mensen en de onderneming opereert vooral in de regio. In totaal is met de opdracht een bedrag gemoeid van 627.800 euro.