KWS uit Eindhoven gaat Cargo zone Oost Maastricht Aachen Airport realiseren

In totaal schreven zes bedrijven in op de aanbesteding voor de luchthaven in Beek. Gunningscriterium was de laagste prijs.

Hetzelfde KWS won ook de aanbesteding voor ‘Onderhoud verhardingen Provincie Limburg 2016’. Het Eindhovens bedrijf bood de economisch meest voordelige inschrijving aan, gelet op prijs (weging 60%), Plan van Aanpak (weging 20%) en planning (weging 20%)