Projectontwikkelaar MA Hotelschool Develop, een samenwerkingsverband tussen Adhara en Mavin, is officieel de aanbesteding gegund voor het ontwikkelen van 390 nieuwe woonunits voor eerstejaarsstudenten op de campus van Hotel Management School Maastricht (de Hotelschool). De Hotelschool maakt deel uit van Zuyd Hogeschool. In totaal waren er twee inschrijvingen op deze aanbesteding. Het hoofdcriterium waaraan de opdrachtgever moest voldoen was het leveren van kwaliteit.

Het werk betreft globaal het ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden en exploiteren van de nieuwe studentenhuisvesting en het slopen van de bestaande studentenhuisvesting van 260 studentenkamers. Ook de volledige inrichting van de huisvesting en aanvullende (facilitaire) diensten maken onderdeel uit van de opdracht. Het bedrag dat met de opdracht is gemoeid, staat niet gemeld in de aanbesteding.

Met de nieuwbouw nemen 130 eerstejaarsstudenten, die anders in de omgeving van de campus zouden wonen of elders in Maastricht, hun intrek op het terrein van de Hotelschool zelf. Ook kan de opleiding door de nieuwbouw dertig studenten extra toelaten ten opzichte van de huidige situatie. Een welkome aanvulling, aangezien in de huidige situatie jaarlijks 360 studenten aangenomen worden, terwijl er ruim duizend aanmeldingen zijn. Door de nieuwbouw komt de toegang tot de studentenwoningen aan de Jeruzalemweg te liggen. Het streven is om de voorbereidingen van de bouw in het najaar van 2018 te starten en alle woonunits gereed te hebben in 2021.