Groen- en tuinbedrijf Herman Vaessen B.V. uit Maasbree (gemeente Peel en Maas) is de aanbesteding gegund voor de onkruidbeheersing van verhardingen en verwijderen veegvuil in de gemeente Peel en Maas. Met de opdracht is 572.500 euro gemoeid. In totaal waren er vier bedrijven die reageerden op de aanbesteding.

De prijs in de offerte woog zwaar bij de keuze voor Vaessen, maar ook kwaliteit en organisatiepotentie werden meegewogen door de gemeente Peel en Maas. Na de initiële looptijd van de overeenkomst tot 26 februari 2020, kan de overeenkomst tweemaal verlengd worden met circa één jaar.