Maastricht geeft opdracht voor definitief ontwerp Tapijn

Schermafbeelding 2016-02-02 om 11.02.58

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de opdracht gegeven om het schetsontwerp voor Tapijn uit te werken in een definitief ontwerp.

Het schetsontwerp is het resultaat van de aanbestedingsprocedure die samen met de Universiteit Maastricht is doorlopen om te komen tot een integraal ontwerp voor zowel gebouwen als park. Belangrijkste uitgangspunten hierbij waren het doortrekken van het stadspark, herbestemming van de monumentale gebouwen i.c.m. beperkte nieuwbouw en het stimuleren van de ontmoeting tussen de universiteit en de stad.

Het schetsontwerp wordt 1 februari aan de stad gepresenteerd en in de komende maanden via een interactief proces verder uitgewerkt in een definitief ontwerp. Ook zal het ontwerp vertaald worden in een ontwerpbestemmingsplan
en financieringsvoorstel voor de inrichting van het park. Besluitvorming van alle drie de voorstellen is voorzien in juni.

Schermafbeelding 2016-02-02 om 11.02.28