Marktconsultatie Kabelbaan Venlo: bedrijven achten risico te groot

Dit jaar had er een contract moeten liggen tussen de gemeente Venlo  en een bedrijf dat bereid zou zijn een kabelbaan over de Maas naar het kazerneterrein in Blerick te bouwen en te exploiteren. In 2019 zou de kabelbaan dan moeten draaien, met een capaciteit om 2200 bezoekers – heen – per uur over te zetten.

De marktconsultatie – waarbij Venlo in gesprek gaat met gegadigden –  heeft nu aan het licht gebracht dat bedrijven het risico te groot achten. Zolang het Fort van Venlo in Blerick nog niet is gerealiseerd en het onduidelijk is hoeveel bezoekers er op het kazerneterrein af zullen komen, kunnen bedrijven geen inschatting maken van de exploitatie.

Om dat risico te verkleinen wil Venlo nu een financiële garantie geven voor een minimum-aantal bezoekers. Bedrijven hebben dan enige houvast in hun rekensommen. Hoe hoog die garantie is, is niet bekendgemaakt.

Uit de marktconsultatie:

Doelstellingen.

In de raadsvergadering op 29 juni 2016 is vastgesteld dat de binnenstad van Venlo en het Kazernekwartier aan elkaar worden gekoppeld met een nieuwe kabelbaan. Het Kazernekwartier zal de aankomende jaren worden herontwikkeld (zie www.kazernekwartier.nl). In de eerste fase bouwen Wijckerveste en Twister Media Groep, die gezamenlijk het Fort van Venlo vormen, een overdekte belevingsmarkt en LeisureDome van in totaal 30.000 m2 BVO. Deze zal eind 2018 zijn deuren openen.

Een tweede fase van nog eens 30.000 m2 is voorzien, maar hier zijn nog geen definitieve ontwikkelafspraken over gemaakt.
Zowel de gemeente als het Fort van Venlo willen een optimale relatie tussen de binnenstad van Venlo en het Kazernekwartier. Hiervoor wordt een nieuwe oeververbinding over de Maas in de vorm van een kabelbaan (of vergelijkbaar) als noodzakelijk geacht. De kabelbaan (of vergelijkbaar) over de Maas zorgt voor een betere bereikbaarheid van de voorzieningen in het Kazerne- kwartier.

De kabelbaan (of vergelijkbaar) zal minimaal 48 weken per jaar, 6 dagen per week en 6 tot 15 uur per dag in werking zijn en dient te voorzien in een capaciteit van 1000 tot 2200 personen per richting per uur. Een kabelbaan (of vergelijkbaar) tussen Venlo en het Kazernekwartier dient naast een comfortabele verbinding ook een unieke attractie te zijn, die zijn gelijke niet kent en zelfstandig al vele nieuwe bezoekers naar Venlo zal trekken. De kabelbaan (of vergelijkbaar) zal bezoekers in de binnenstad van Venlo prikkelend uitnodigen een kijkje aan de overkant te gaan nemen. Zo zal de kabelbaan (of vergelijkbaar), samen met het herontwikkelde Kazernekwartier en de binnenstad van Venlo een synergie vormen en voor een impuls voor het gebied zorgen.

Uitgangspunten voor de kabelbaan (of vergelijkbaar) over de Maas zijn onder andere het garanderen van een vrije doorvaart voor de scheepvaart, een comfortabele overgang, attractiviteit en toeristische meerwaarde, de invulling van de Cradle to Cradle principes van de gemeente Venlo en een haalbare duurzame exploitatie.

In de planning wordt voorzien in contractering in 2017. Het ontwerp en de realisatie van de oeververbinding zal vervolgens in 2017 en 2018 moeten plaatsvinden, waarmee de verbinding in 2019 operationeel zal zijn.