Mentis b.v. uit Beek gaat L1 technisch adviseren voor 126.000 euro

Het gaat om: ‘Het leiding geven aan en toezicht houden op de technische processen en de inzet aan de afdeling Mediafaciliteiten bij het produceren, bewerken en vervaardigen van film- en videoproducties ten behoeve van uitzending op de diverse platforms van L1.

Daarnaast verwacht L1 ondersteuning gedurende het transitiejaar (2016) om te komen tot een optimalisatie die bijdraagt aan het voor L1 geldende deel van de landelijke bezuiniging. Bij het optimaliseren wordt uitdrukkelijk ook buiten de eigen organisatie van L1 gekeken om middels samenwerking met derden het productieproces te verbeteren. Opdrachtnemer zal daartoe in overleg met en na goedkeuring van de directie van opdrachtgever alle noodzakelijke maatregelen treffen.’