Minolta (Amsterdam) levert voor 117.000 euro printers aan Waterschapsbedrijf Limburg

Deze aanbesteding richtte zich op het contracteren van één opdrachtnemer die Waterschapsbedrijf Limburg kan voorzien in de behoefte aan printen, kopiëren en scannen.

Beschrijving Opdracht
De activiteiten die de te contracteren Opdrachtnemer moet gaan uitvoeren bestaan onder andere uit:
a. Het beschikbaar stellen van acht multifunctionele printers op basis van lease. Elk apparaat dient te printen,
kopiëren en scannen;
b. Beheer en onderhoud van de multifunctionele apparatuur (waaronder ook reparatie en oplossen van
storingen);
c. Het op locatie leveren van toner/wax en nietjes;
d. Installeren managementsoftware.
Het leveren van printerpapier, in A4 en A3 formaat, is optioneel.

Het gemiddeld aantal afdrukken per maand bij Waterschapsbedrijf Limburg ligt rond de 80.000.

De looptijd van de Dienstverleningsovereenkomst is voor bepaalde tijd en is in eerste instantie voor vijf jaar. De Dienstverleningsovereenkomst vangt naar verwachting aan op 01-10-2017 en eindigt op 30-09-2022. In geval van maximale verlenging eindigt de Dienstverleningsovereenkomst, bij een aanvang op 01-10-2017, uiterlijk op 30-09-2024.

Gunningscriteria waren prijs (70%) en kwaliteit (30%). De opdracht kent een waarde van 117.000 euro.