Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord: Integrale Toegang gemeente Venlo

Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord uit Venray heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Let op! Dit is geen reguliere openbare aanbesteding. De aanbesteding is een procedure voor sociale en andere specifieke diensten.

De gemeente Venlo is de aanbestedende dienst en de opdrachtgever. Namens de gemeente Venlo verzorgt en faciliteert de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR) onderhavige inkoopprocedure.

Voor nadere informatie zie het inkoopdocument.

De gemeente Venlo koopt via de aanbesteding "Integrale Toegang" de bemensing van de sociale wijkteams, wijkteam+ en gedragswetenschappers in.

De aanbesteding is verdeeld in percelen omdat er verschillende kwaliteiten nodig zijn om de sociale wijkteams en het sociale wijkteam+ te bemensen. De perceelindeling is als volgt:

 

Perceel 1. Lid sociaal wijkteam 

Perceel 2. Lid sociaal wijkteam met SKJ registratie 

Perceel 3. Lid sociaal wijkteam+

Perceel 4. Gedragswetenschapper (voor sociaal wijkteam en sociaal wijkteam+)

 

 

 

 

 

Meer informatie vind je hier