MosaLira zoekt leverancier fotokopieerapparatuur

MosaLira (Maastricht) stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is het bevoegd gezag van 16 scholen voor basisonderwijs, 2 scholen voor speciaal basisonderwijs, 3 voorzieningen  voor (voortgezet) speciaal onderwijs en het UWC (primary).

Uitgangspunt van de aanbesteding is dat het huidige machinepark volledig wordt vervangen. Het betreft 10 apparaten (laagvolume) en 25 apparaten (hoogvolume).

Er worden momenteel gemiddeld ca. 450.000 zwart/wit afdrukken per maand gemaakt. Het aantal kleuren afdrukken is gemiddeld 88.000 per maand. MosaLira kan niet voorspellen hoe de organisatie zich zal ontwikkelen gedurende de looptijd van de te sluiten overeenkomst. Aanbieders dienen rekening te houden met wisselende kopieervolumes.

Looptijd van het contract is 60 maanden en kan éénmalig met vijf jaar worden verlengd.

Gunningscriteria: kwaliteit (75%) en prijs (25%). Sluitingsdatum is 12 maart a.s. om 12.00 uur.

Klik hier voor meer informatie over de aanbesteding.