Multi Tank Card (Hoofddorp) gaat tankactiviteiten Waterschap Limburg regelen

Multi Tank Card heeft de aanbesteding van Waterschap Limburg gewonnen. Op de aanbesteding schreven twee bedrijven in. Gunningscriteria waren kwaliteit (60%) en prijs (40%).

De activiteiten die het bedrijf moet gaan uitvoeren bestaan onder andere uit:
a. Het leveren van tankpassen;
b. Het beschikbaar stellen van een online managementsysteem;
c. Het leveren van vervangende tankpassen;
d. Het voldoen van de betalingen aan de brandstofleveranciers;
e. Het beperken van de administratieve lasten door de brandstoftransacties en aanvullende transacties gebundeld wekelijks te facturen aan opdrachtgever;
f. Het actief bewaken van het gebruik van de tankpassen teneinde fraude en misbruik tegen te gaan.

De waarde van de opdracht is 320.000 euro. Deze waarde bestaat uit de kosten van de dienstenverlening en de kosten voor de brandstoffen en de aanvullende producten.

De looptijd van de Dienstverleningsovereenkomst is voor bepaalde tijd en is in eerste instantie voor twee jaar. De overeenkomst startop 01-03-2018 en eindigt op 29-02-2020. De overeenskomst kan maximaal drie keer twee jaar verlengd worden.