Aanbesteding wagenparkbeheer Waterleiding Maatschappij Limburg

N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg uit Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het verzorgen van beheer en aankoop van het wagenpark, exclusief de financiering ervan.

Meer informatie vind je hier