OBT (Den Haag) mag voor 280.000 euro drukwerk leveren aan Zuyd Hogeschool

Het Haagse bedrijf haalt hiermee een opdracht van 280.000 euro binnen.

Korte beschrijving
Zuyd wenst één opdrachtnemer te contracteren voor de productie en levering van drukwerk. Het betreft de levering van stationary drukwerk en commercieel drukwerk voor de gehele organisatie, alsmede de bijkomende diensten (voorraadbeheer, dtp werkzaamheden en de logistiek omtrent bestellen en leveren). Vormgeving en speciaal drukwerk (op kleding, banieren, voorwerpen e.d.) vallen buiten de scope van deze aanbesteding.

Zuyd hecht veel waarde aan kwalitatief hoogwaardige communicatie en ziet communicatie middelen, waaronder drukwerk, als het visitekaartje van de organisatie. Passend binnen de nieuwe technologische ontwikkelingen en ons duurzaamheidsbeleid is het toekomstig (communicatie)beleid van Zuyd erop gericht om meer van offline naar online te gaan. Dit betekent dat er steeds meer communicatie digitaal wordt verzonden waardoor het drukwerkvolume naar verwachting daalt gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Zuyd wenst één raamovereenkomst af te sluiten met een initiële looptijd van één jaar met de optie tot verlenging van drie maal één jaar.