Omnibuzz (Geleen) gunt aanbesteding (overbruggingsopdracht) van bijna 1,9 miljoen euro

De gunning kent een waarde van 1.878.984 euro. De overbruggingsopdracht start op 11 december 2016 en eindigt op 1 januari 2018. Omnibuzz zal de looptijd één keer voor de duur van maximaal drie maanden kunnen verlengen, indien vóór 1 januari 2018 blijkt dat de uitvoering van de ritaanname door Omnibuzz met eigen middelen per 1 januari 2018 om organisatorische redenen niet haalbaar is.

Met ingang van 11 december 2016 participeren 32 gemeenten in de GR Omnibuzz. Ten gevolge van de gemeentelijke besluitvormingsprocessen aangaande de aanbesteding van de OV-concessie en het daaropvolgende besluit om de activiteiten van het callcenter in de toekomst met eigen middelen uit te voeren, is Omnibuzz zonder dat haar blaam treft in een tijdklem komen te zitten. Omnibuzz kan namelijk om organisatorische redenen geen overgang van onderneming meer realiseren uiterlijk per 11 december 2016, terwijl het haar aan voldoende tijd ontbreekt om in de tussenliggende periode een aanbesteding te organiseren.

De gunning werd gedaan zonder voorafgaande bekendmaking van de aanbesteding om onderstaande reden.

Omnibuzz wenst de activiteiten van het callcenter zo spoedig mogelijk met eigen middelen uit te voeren. Met het oog daarop wenst Omnibuzz een overgang van onderneming te realiseren, zulks gelet op (i) het feit dat de software van de huidige dienstverlener (PZN) is gekoppeld aan alle voor de dienstverlening relevante informatie, (ii) de medewerkers van het callcenter van PZN over zeer specifieke kennis en vaardigheden beschikken en (iii) een overgang van onderneming resulteert in behoud van werkgelegenheid, hetgeen politiek-bestuurlijk wenselijk wordt geacht. Vereist is dan echter wel dat PZN gedurende de periode aanvangende op de dag waarop de huidige overeenkomst met PZN expireert (11 december 2016) en eindigende op de dag waarop de overgang van onderneming zal zijn gerealiseerd (naar verwachting medio 2017) – onverminderd verantwoordelijk blijft voor de uitvoering van de activiteiten van het callcenter. Aldus kan de dienstverlening slechts door één bepaalde dienstverlener worden verleend: PZN.

2. Met ingang van 11 december 2016 participeren maar liefst 32 gemeenten in de GR Omnibuzz. Ten gevolge van de gemeentelijke besluitvormingsprocessen aangaande de aanbesteding van de OV-concessie en het daaropvolgende besluit om de activiteiten van het callcenter in de toekomst met eigen middelen uit te voeren, is Omnibuzz zonder dat haar blaam treft in een tijdklem komen te zitten. Omnibuzz kan namelijk om organisatorische redenen geen overgang van onderneming meer realiseren uiterlijk per 11 december 2016, terwijl het haar aan voldoende tijd ontbreekt om in de tussenliggende periode een aanbesteding te organiseren.