De opdracht omvat het leveren van schoonmaakonderhoud (dagelijks, periodiek en regiewerkzaamheden) en het leveren van sanitaire voorzieningen. De omvang van de opdracht voor schoonmaak is 29.783,45 m2 vloeroppervlakte verdeeld over 21 schoollocaties en 1 bestuurskantoor.

De looptijd van de overeenkomst bedraagt 4 jaar met een optie tot verlenging van 3 maal één jaar. De overeenkomst zal ingaan op 1 september 2018. Inschrijven op deze aanbesteding is mogelijk tot 16 april a.s. om 12.00 uur.

Stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding heeft 23 scholen voor primair onderwijs: 22 ‘reguliere’ basisscholen, en 1 basisschool voor speciaal basisonderwijs, met circa 5.592 leerlingen en ruim 570 medewerkers. De scholen zijn gelegen in de gemeente Roermond en de gemeente Roerdalen. Ze liggen in stadswijken en dorpskernen, in bovenmodale wijken, in achterstandswijken en in wijken met overwegend allochtone inwoners. Swalm & Roer kent katholiek, protestants-christelijk, algemeen bijzonder en openbaar onderwijs.