Open Line (Maastricht Airport) wint aanbesteding (1,2 miljoen) Waterschapsbedrijf Limburg

Korte beschrijving opdracht:

Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is voornemens met één ondernemer een dienstverleningsovereenkomst te sluiten. De opdracht omvat de 24/7 beheerde dienstverlening van de LAN, WLAN en firewall infrastructuur (Infrastructure as a service: IaaS). Tevens behoort ook ertoe het single point of contact beheer voor overige netwerkleveranciers, het WsL, overige partners en het WBL. Het WBL wil ter voorbereiding op de komst van de nieuwe gebruikers de LAN en WLAN infrastructuur in de vestigingen herzien en daar waar nodig upgraden of vervangen.

De aanbesteding kent een waarde van 1.200.000 euro. Gunningscriteria: kwaliteit (60%) en prijs (40%).