Open Line Managed Services wint grote aanbesteding gemeente Eijsden-Margraten

Korte beschrijving van de aanbesteding:
De gemeente Eijsden-Margraten heeft ca. 180 medewerkers en 3 locaties. De gemeente kiest ervoor om de toekomstige ICT infrastructuur kwalitatief hoogwaardig en met de nodige flexibiliteit met het oog op toekomstige ontwikkelingen volledig als een dienst in te kopen bij een professionele marktpartij.
Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één dienstverlener. De initiële looptijd van de overeenkomst gaat in na ingebruikname van de nieuwe omgeving en bedraagt vier jaar met de mogelijkheid om deze looptijd daarna nog vier maal met een periode van één jaar te verlengen. De keuze tot het al dan niet verlengen berust uitsluitend bij de gemeente Eijsden-Margraten als opdrachtgever en zal uiterlijk zes maanden vóór afloop van de lopende contractperiode aan de opdrachtnemer worden medegedeeld.

De aanbesteding kent een waarde van 2.399.708 euro.