Open Universiteit zoekt accountant

Open Universiteit uit Heerlen heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De gevraagde dienstverlening bestaat uit jaarrekeningcontrole, inclusief de hieruit voortvloeiende noodzakelijke EDP audit en de overzichten FSR, projectverklaringen, natuurlijke adviesfunctie, controle bekostigingsgegevens OCW.

Meer informatie vind je hier