Otto Ooms (Bergambacht) mag voor 87.500 euro trapliften leveren aan Sittard-Geleen

Otto Ooms was de enige inschrijver. De raamovereenkomst heeft een looptijd van 1 jaar en kan aansluitend maximaal drie keer met telkens een jaar worden verlengd.

De aanbestedende dienst is in het kader van de Wmo onder andere verantwoordelijk voor het compenseren van belemmeringen die burgers ondervinden bij het zich verplaatsen in en om de woning. Het bevorderen en in standhouden van de zelfredzaamheid van de klant is voor de gemeente van groot belang. Trapliften vallen onder de productgroep ‘roerende woonvoorzieningen’ die een oplossing bieden voor verticale verplaatsingsproblemen in een niet-gelijkvloerse woning.

Momenteel verstrekt de gemeente gemiddeld tussen de 12 en 25 trapliften per jaar. Aan deze aantallen kunnen geen rechten worden ontleend.