PinkRoccade Local Government levert voor 4 ton software aan gemeente Venlo

De overeenkomst loopt tot 31 december 2022 en kan daarna 2-jaarlijks stilzwijgend verlengd worden.

Korte omschrijving van de aanbesteding:
Het aangaan van een langdurige samenwerking met één software-leverancier voor het implementeren, beheer en onderhoud van een softwaresysteem, waarmee de basisregistratie persoonsgegevens in al zijn facetten (de verschillende burgerzakenmodules) vastgelegd en beheerd kan worden. Tevens dient het systeem maximaal voorbereid te kunnen worden / te kunnen zijn op de gemoderniseerde BRP-stelsel met een landelijke registratie.

De opdracht heeft een waarde van ruim 400.000 euro.