Ploegam wint aanbesteding gemeente Stein van ruim 4 miljoen euro

De waarde van de opdracht is 4.167.000 euro. De aanbesteding van de gemeente Stein betreft de gebiedsgerichte aanpak Urmond Oost. Het uit te voeren werk is gelegen in Urmond Oost en betreft de straten Ruys de Beerenbroucklaan, Graetheidelaan, Rooseveltstraat, Churchillstraat, Dr. Kuyperstraat, Thorbeckestraat, St. Franciscusstraat, Dr. Nolensstraat, Dr. Poelsstraat, Henri Hermansstraat, Kruisstraat, Molenweg Zuid, Kapelweg, Past.Losenstraat, Past. v.d. Heijdenstraat, Pater Laurenstraat, St. Antoniusplein, Mauritslaan, in de gemeente Stein.

Het werk omvat:
– het schonen van het terrein;
– het aanbrengen, instandhouden en verwijderen van verkeersmaatregelen;
– het verwijderen van banden, kantlagen en molgoten ca. 19.500 m1
– het verwijderen van bestratingen ca. 16.500 m2;
– het verwijderen van asfaltverhardingen ca. 20.000 m2;
– het verwijderen van funderingen ca. 27.300 m2
– het verwijderen van rioleringen en putten ca. 700 m1;
– het uitvoeren van grondwerken ca. 28.000 m3;
– het uitvoeren van rioleringswerkzaamheden ca. 4.000 m1;
– het verrichten van renovatiewerkzaamheden ca. 700 m1
– het verwerken van funderingen ca. 28.800 m2;
– het aanbrengen van elementenverharding ca 17.300 m2;
– het aanbrengen van asfaltverharding ca 19.000 m2;
– het aanbrengen van betonbanden, kantlagen en molgoten ca. 23.000 m1
– het aanplanten van groenvoorzieningen;
– het uitvoeren van bijkomende werken;
– het onderhouden van de werken.