Uit een totaal van drie inschrijvingen heeft de gemeente Roermond gekozen voor Postma & Cohen B.V. uit Emmeloord om het abonnementenbeheer in de gemeente te gaan verzorgen.

De onderhavige opdracht heeft betrekking op de levering en het beheer van vakliteratuur en alle aanvullende werkzaamheden die hiermee gepaard gaan, waaronder:

– Het leveren, beheren en verzorgen van vakliteratuur (boeken, E-books, abonnementen op kennissystemen/databanken, tijdschriften, losbladige uitgaven, dag- en weekbladen indien beschikbaar individuele artikelen uit tijdschriften en/of dagbladen, serie- en vervolgwerken en elektronische publicaties) incl. het verzorgen van naleveringen;

– Het aangaan, verlengen en/of opzeggen van abonnementen;

– Het wijzigen van abonnementsgegevens;

– Het bestellen van éénmalige uitgaven;

– Het controleren en betalen van facturen aan de uitgevers en de verzorging van de centrale facturering aan opdrachtgever en het beschikbaar stellen van een abonnementenbeheersysteem.

De totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) ligt tussen de 200 000 en 240 000 euro.