Provincie Limburg: Afvoer afvalstoffen terrein John Peeters aan de Klipperweg te Maastricht

Provincie Limburg uit Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De ‘aanbesteding’ betreft het ontdoen van aanwezige afvalstoffen aanwezig op de inrichting Klipperweg 24 te Maastricht in gebruik bij John Peeters Recycling BV, ten behoeve van de Provincie Limburg. De doorlooptijd van de opdracht wordt ingeschat op vier (4) weken, met een beoogde startdatum van 2 mei 2016. Voorliggende aanbesteding omvat derhalve het op een milieu verantwoorde wijze ontdoen van het bovengenoemde terrein van de resterende aanwezige afvalstoffen tot aan de gestelde vergunningseisen en aan de opgelegde last onder bestuursdwang. Dit betreft ca. 6.500 ton.

Meer informatie vind je hier