Provincie Limburg zoekt leverancier drukwerk

Provincie Limburg uit Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:

Voor u ligt de aanbestedingsleidraad Drukwerk Provincie Limburg. Deze aanbesteding is opgestart naar aanleiding van het aflopen van de huidige overeenkomst hiervoor.

Aard, omvang en duur van de overeenkomst:
De Provincie Limburg zal met drie leveranciers een raamovereenkomst afsluiten, waarop de Algemene Inkoopvoorwaarden Provincie Limburg 2015 Leveringen en Diensten van toepassing zijn, zie bijlage. Na afsluiten van de raamovereenkomst, waarin dus drie leveranciers contractpartij zijn, zullen deel-opdrachten worden verstrekt na het doorlopen van een minicompetitie tussen de drie leveranciers. Deelopdrachten zullen altijd worden gegund op basis van laagste prijs.

De scope van de te verlenen opdracht betreft de levering van drukwerk voor de Provincie Limburg.

Servicedesk van Negometrix:

– telefoon; +31 (0)85 20 84 666

– email; servicedesk@negometrix.com

Meer informatie vind je hier