Provincie Limburg: Dynamisch Aankoopsysteem

Provincie Limburg uit Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Met het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) beoogt Provincie Limburg opdrachten van tijdelijke aard op een open en eerlijke manier op de markt te zetten. Uitzendorganisaties, intermediairs, adviesbureaus en zzp-ers kunnen via het DAS een bod uitbrengen op de aangeboden functies. Door de aanwezigheid van bestaande raamovereenkomsten zal de behoefte aan tijdelijke extra capaciteit die via het DAS wordt aangeboden voornamelijk opdrachten vanaf loonschaal 10 bevatten.

 

Om in aanmerking te komen voor opdrachten van Provincie Limburg dienen partijen zich eenmalig te registreren. Na een goedgekeurde aanmelding kunnen partijen zich registreren voor één of meer van de categorieën. Provincie Limburg behoudt zich het recht voor om op een later moment categorieën toe te voegen of te wijzigen.

Meer informatie vind je hier