Provincie Limburg: Leisurering

Provincie Limburg uit Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
De Europese aanbesteding volgens openbare procedure voor de Leisurering ten behoeven van Provincie Limburg is opgestart naar aanleiding van de ambitie om de communicatie omtrent leisure-bestemmingen rondom de stadregio Parkstad Limburg te versterken vanaf de Buitenring Parkstad Limburg. 

Enkele maatregelen (zie bijlage 7) zijn beoogd om uit te stralen dat de BPL in grote mate de toeristische bestemmingen in Parkstad Limburg verbindt (naast andere bestemmingen zoals bedrijventerreinen). Twee van de negen maatregel uit bijlage 7 vallen binnen de scope van deze aanbesteding. In volgorde van prioriteit: Het "technologisch lint".  Het markeren van bijzondere kruisingen  

Voor bovenstaande maatregelen wordt nu gestart met een pilot traject. 

Het doel van de aanbesteding is het selecteren van één partij voor het ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van de maatregelen ‘technologisch lint’ en ‘markeren van bijzondere kruisingen’ ten behoeve van Buitenring Parkstad Limburg.

Meer informatie vind je hier