Provincie Limburg: “Onderhouds bestek verhardingen Met Open Posten”

Provincie Limburg uit Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Algemeen

De werkzaamheden volgens deze raamovereenkomst betreffen het Groot Onderhoud Verhardingen (herstel en aanleg van elementen- en asfaltverhardingen) incl. alle hierbij voortkomende werkzaamheden binnen de Provincie Limburg.

Aard, omvang en duur van de overeenkomst

De opdracht loopt tot 31 december 2018 en krijgt als ingangsdatum 1 augustus 2017. Na deze initiële looptijd bestaat de mogelijkheid om de opdracht nog 2 keer te verlengen met 1 kalenderjaar tot uiterlijk 31 december 2020.

Doel van de aanbesteding

Doel van deze raamovereenkomst is om door middel van de contract keuze Onderhouds bestek verhardingen Met Open Posten (OMOP), de opdrachtgever in de voorbereidende fase, tot moment van uitvoering, te ontlasten.

Bij het gebruik van het Negometrix-platform kan er contact worden opgenomen met de Servicedesk van Negometrix via

– telefoon; +31 (0)85 20 84 666

– email; servicedesk@negometrix.com

Meer informatie vind je hier