Aanbesteding: reconstructie N280 in Roermond

Provincie Limburg uit Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het reconstrueren van de N280 binnen de gemeentegrenzen van Roermond ter verbetering van de doorstroming voor doorgaand verkeer vanaf de St. Wirosingel tot aan het Lateraal Kanaal en de verkeersafwikkeling vanaf de N280 naar het onderliggend wegennet.

Meer informatie vind je hier