Provincie Limburg: Projectmanagement Grenzeloos Cultuurhistorisch Erfgoed “Bezinning en Stilteplekken over de Grens "

Provincie Limburg uit Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Deze aanbesteding regelt de Europese aanbesteding van het Projectmanagement ten behoeve van het project ‘Grenzeloos Cultuurhistorisch Erfgoed – Bezinning en Stilteplekken over de Grens’ binnen het kader van het samenwerkingsprogramma INTERREG V A Deutschland – Nederland. De te verwerven projectmanager is verantwoordelijk voor de opzet, coördinatie en implementatie van het project. De centrale doelstelling behelst het bekendmaken van diverse stilte- en bezinningsplekken voor bewoners en bezoekers van de grensregio Duitsland- Nederland. Daarnaast moet de toegankelijkheid van deze plekken verbeterd worden, zodat er meer bezoekers ontvangen zullen worden (zowel eigen inwoners als bezoekers van de regio).

Meer informatie vind je hier