Wie helpt provincie bij ongelukken met afzetten, opruimen en herstelwerk?

Provincie Limburg uit Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Het doel van deze aanbesteding is schade- en incidentafhandeling op provinciale wegen middels een raamovereenkomst te borgen.

De werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit: het mobiliseren en ter beschikking stellen van personeel in spoedeisende gevallen(incidentafhandeling);het mobiliseren en ter beschikking stellen van materieel in spoedeisende gevallen(incidentafhandeling);het toepassen van verkeersmaatregelen in spoedeisende gevallen (incidentafhandeling);het ter beschikking stellen van personeel in niet spoedeisende gevallen (schadeafhandeling);het ter beschikking stellen van materieel in niet spoedeisende gevallen (schadeafhandeling);het toepassen en instandhouden van verkeersmaatregelen in spoedeisende en niet spoedeisendegevallen (incident- en schadeafhandeling);het leveren van materialen ten behoeve van herstel van schades.

Meer informatie vind je hier