Aanbesteding Provincie Limburg: reconstructie N274 Onderbanken

Provincie Limburg uit Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Reconstructie N274 Onderbanken

Bestek nummer: 1147-2017.

Aard, omvang en duur van de overeenkomst

Het uit te voeren Werk is gelegen op de provinciale weg N274 tussen km 0,4 en km 2,4 in de gemeente Onderbanken. Uitvoeringswerkzaamheden bevat o.a.het:

– opschonen van het terrein;

– verwijderen van verhardingen;

– uitvoeren van grondwerken;

– uitvoeren van rioleringswerkzaamheden;

– verwerken van funderingen;

– aanbrengen van verhardingen;

– uitvoeren van bijkomende werken;

– onderhouden van werken;

– bouwen van een Ecopassage/voetgangerstunnel;

– bouwen van een fietsviaduct.

Meer informatie vind je hier