Provincie Limburg: Schoonmaakonderhoud FD–

Provincie Limburg uit Maastricht heeft een nieuwe aanbesteding uitgeschreven.

De opdracht houdt in:
Deze aanbesteding betreft de Europese aanbesteding voor het verkrijgen van een dienstenovereenkomst voor schoonmaakonderhoud ten behoeve van diverse locaties van Provincie Limburg. Deze overeenkomst wordt aangegaan met één leverancier voor de duur van vier (4) jaar per 1 september 2016 en eindigt per 31 augustus 2020 van rechtswege tenzij opdrachtgever gebruik wenst te maken van de optionele verlenging. De optionele verlenging behelst de optie tot verlenging van tweemaal één (1) jaar tot een maximum van 31 augustus 2022.

Meer informatie vind je hier