Reeleaf levert provincie projectmanager voor stilte- en bezinningsplekken

Twee bedrijven schreven in op de Europese aanbesteding van de Provincie Limburg. Bij de gunning woog kwaliteit zwaarder (80%) dan prijs (20%). Over de waarde van de opdracht werd niets bekend gemaakt.

Hieronder de (integrale) korte beschrijving van de opdracht:
Deze aanbesteding regelt de Europese aanbesteding van het Projectmanagement ten behoeve van het project ‘Grenzeloos Cultuurhistorisch Erfgoed – Bezinning en Stilteplekken over de Grens’ binnen het kader van het samenwerkingsprogramma INTERREG V A Deutschland – Nederland. De te verwerven projectmanager is verantwoordelijk voor de opzet, coördinatie en implementatie van het project. De centrale doelstelling behelst het bekendmaken van diverse stilte- en bezinningsplekken voor bewoners en bezoekers van de grensregio Duitsland- Nederland. Daarnaast moet de toegankelijkheid van deze plekken verbeterd worden, zodat er meer bezoekers ontvangen zullen worden (zowel eigen inwoners als bezoekers van de regio).