Risse Westrom Groen VOF Weert gaat groenonderhoud Weert doen (1.4 mln)

Risse Westrom Groen VOF uit Weert heeft – als enige inschrijver – een aanbesteding gewonnen van de gemeente Weert. Het gaat om het onderhoud en het omvormen van het openbaar groen. Met de klus is jaarlijks een bedrag van 1.4 miljoen euro gemoeid.

Risse-Westrom Groen is een joint venture, ontstaan uit een samen-werking tussen Risse, Westrom en Vebego. “Wij stellen de mens centraal, focussen ons op de kracht van de medewerker en op de aanwezige motivatie en kennis. Wij kijken naar de mogelijkheden van onze doelgroep in plaats van naar de beperkingen”, schrijft het bedrijf.

Type procedure

Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een aankondiging van de opdracht in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

Waarde: 1 406 965,33 (Zonder btw meegerekend) Munt: EUR