Rooden Landscape Solutions (Meerssen) wint aanbesteding onderhoud sportparken gemeente Venlo

In totaal schreven acht bedrijven in op de aanbesteding van de gemeente Venlo. De opdracht is voor de periode 2018 – 2021 en omvat het gehele onderhoud op de sportparken van de gemeente Venlo met uitzondering van de lichtinstallaties en beregeningsinstallaties. Naast onderhoud behoren renovatiewerkzaamheden van natuurgrasvelden, groenobjecten, verhardingen en hekwerken ook tot de werkzaamheden.

Onder onderhoud wordt verstaan het regulier- en groot onderhoud van de natuurgras- en kunstgrasvelden, atletiekbaan en honk- en softbalvelden. Daarnaast onderhoud aan groenobjecten, verhardingen en hekwerken op de sportparken. Middels zelfwerkzaamheid voeren de verenigingen een deel van de ‘eenvoudige’ onderhoudswerkzaamheden zelf uit.

De renovatiewerkzaamheden betreffen voornamelijk renovatie van natuurgrasvelden, groenobjecten, verhardingen en hekwerken. Renovaties van kunstgrasvelden, kunststofbanen of andere type banen of velden vallen buiten de scope van deze opdracht.

Gemiddeld liggen de onderhoudskosten voor de reguliere werkzaamheden tussen de 200.000 en 250.000 euro per jaar. De gemeente Venlo is daarnaast voornemens de renovaties natuurgrasvelden uit de meerjaren- onderhoudsplanning uit te voeren. Exacte omvang hiervan zal per jaar verschillen en afhangen van de beschikbare budgetten.