Scania Nederland (Venlo) levert vrachtwagen voor buitendienst Peel en Maas

De vrachtwagen kost de gemeente 366.000 euro.

Korte beschrijving van de aanbesteding:
De gemeente Peel en Maas wil d.m.v. deze aanbesteding komen tot een overeenkomst met één onderneming, die binnen de eisen en wensen die zijn beschreven in de aanbestedingsdocumenten, één nieuwe vrachtwagen met autolaadkraan en haakarmsysteem ten behoeve van de Buitendienst van de Gemeente Peel en Maas kan leveren. Optioneel wordt binnen een periode van twee jaar na levering van het eerste voertuig een grotendeels identiek tweede voertuig gekocht.

Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium
Naam: K1: Mate waarin aan de wensen wordt voldaan
Weging: 100

Kwaliteitscriterium
Naam: K2: Praktijktest
Weging: 200

Prijs
Weging: 700