Sinvest Management uit Echt levert BOA's voor Weert

De gemeente Weert heeft voor de uitvoering van BOA-werkzaamheden eigen medewerkers in dienst en ze huren particuliere functionarissen in.

De aanbesteding had tot doel een dienstverleningsovereenkomst voor de komende jaren waarin de dienstverlening van particuliere functionarissen voor BOA-functies contractueel is vastgelegd.

Hoeveel inhuurkrachten en/of uren de aanbesteding betreft, is niet bekend.

Sinvest Management schrijft over zichzelf op zijn website:
Kort gezegd “levert” Sinvest Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) aan gemeenten.

De levering bestaat voor ons niet alleen uit het te werk stellen van Boa’s die voldoen aan alle wettelijke eisen, voor ons is het vanzelfsprekend dat wij een groot deel van de back-office taken bij de gemeenten uit handen nemen. Waaronder planning, uniformering, vervoer, opleiding, alles rondom het proces bij aanstelling en beëdiging, et cetera.

Wat ons echter ècht onderscheid van alle anderen en ons uniek maakt in onze soort, is dat wij ons uitsluitend bezig houden met alles wat te maken heeft met Boa’s binnen domein 1.