Sittard-Geleen, Stein en Beek gunnen aanbesteding Wmo-hulpmiddelen (2 miljoen euro)

Meyra Retail & Services uit Nijkerk en Medipoint uit Utrecht mogen voor de gemeenten Sittard-Geleen, Stein en Beek Wmo hulpmiddelen leveren en de bijbehorende servicedienstverlening.

In totaal schreven twee bedrijven in op de aanbesteding die een waarde heeft van 2 miljoen euro.

De raamovereenkomst zal een hoofdduur kennen van 4 jaar met daarbij voor opdrachtgever de optionele mogelijkheid om deze maximaal 3 x met telkens 1 jaar te verlengen.

Gunningscriteria was voor 100% kwaliteit.