So Expo B.V. uit Venray wint opdracht Economische Zaken: 1.000.000 euro

So Expo B.V. uit Venrayheeft een grote opdracht gewonnen van het rijk, van het Ministerie van Economische Zaken, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Op het perceel dat So Expo B.V. heeft gewonnen,  schreven zes bedrijven in. De opdrachtwaarde is circa één miljoen euro.

De RVO.nl stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen.

Opdrachtgever maakt onder meer gebruik van voorlichting en communicatie op locatie. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van stands en paviljoens, ingericht met audiovisuele presentaties en allerlei andere middelen.

Een locatie kan zowel in Nederland als in het buitenland zijn en is in de regel een voorlichtingsmanifestatie, (vak)beurs of internationale tentoonstelling.

Opdrachtgever zoekt Inschrijvers die een combinatie bieden van specialismen op de gebieden van conceptontwikkeling, fondsenwerving, audiovisuele concepten en standbouw, een en ander gerelateerd aan presentaties op locatie in stands of paviljoens, zoals in deze aanbesteding bedoeld.