Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) schrijft een aanbesteding uit voor het sluiten van een huurovereenkomst voor levering, plaatsing, installatie en onderhoud van (multifunctionele) afdrukapparatuur.

SOML beschikt over vier scholengemeenschappen voor voortgezet onderwijs op elf locaties: Mundium College met Lyceum Schöndeln, Mavo Roermond, Niekée en NT2 in Roermond; BC Broekhin in Roermond, Swalmen en Reuver; Connect College in Echt en Scholengemeenschap Sint Ursula in Horn en Heythuysen. De stichting biedt met 1.000 personeelsleden onderwijs aan ruim 8.000 leerlingen in Midden-Limburg.

Aard en omvang van de werken, leveringen of diensten, of vermelding van de behoeften en
vereisten: Gedurende de looptijd van de overeenkomst, heeft de aanbestedende dienst naar
verwachting circa 40 afdrukapparaten nodig. Dit betreffen vijf soorten (multifunctionele)
afdrukapparaten uit meerdere segmenten voor zwart en kleur. Het potentiële afdrukvolume
bedraagt ruim 13.000.000 afdrukken per jaar. Bij de weging van de gunningscriteria geldt voor de kwaliteit 65% en prijs 35%.

Inschrijven op deze aanbesteding kan tot 14 mei 2018 om 10.30 uur.